Övriga förutsättnmingar för hyra av Villa Cygne, Loiredalen.

Övrigt förutsättningar efter överenskommelse.